www.halaszyiskola.hu
KezdőlapOldaltérképKeresés
Ócsa Halászy Károly Általános Iskola honlapja
Katolikus
Református
Baptista
Hit gyülekezet
2013-2014
2014-2015
1.a
1.b
1.c
1.d
2.a
2.b
2.c
2.d
3.a
3.b
3.c
3.d
4.a
4.b
4.c
4.d
SNI
Új Magyarország Fejlesztési Terv Pályázatok
A Mi nagy könyveink

Kezdőlap|Dolgozóink

Az iskola vezetői:

Kovácsné Kovácsi Beáta igazgató

Darócziné Kozma Judit igazgatóhelyettes (felső tagozat)

Puskás Ilona igazgatóhelyettes (alsó tagozat)

 

Alsó tagozat

Név

Végzettség

Osztály
főnök

Mit tanít

Egyéb megbízatás

Balló Mária

tanító-
gyógypedagógus-
fejlesztő

 

magyar, testnevelés

természetismeret

rehabilitáció

 

Berze Katalin

okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár

 

rajz és vizuális kultúra

napközi

 

Blaskó Katalin

tanító-pedagógia

 

Erkölcstan

Tanulásmódszertan

napközi

 

Denkéné Vígh Melinda

ének-zene szakos tanár

 

ének-zene

furulya

 

Dula Mária

tanító

2.b

magyar, matematika

ének-zene, környezetismeret

technika, testnevelés,rajz

 

Ertsey Péterné

tanító-ének szakos

 

magyar irodalom

napközi

 

Fogarassy Melitta

tanító

 

testnevelés, környezetismeret

napközi

Közalkalmazotti Tanács tagja

Györgyövicsné Virág Szilvia

tanító

3.b

magyar, matematika, testnevelés, technika, környezetismeret, rajz, erkölcstan

 

Győrffy Andrea

fejlesztő pedagógus

 

fejlesztés

 

Heizer-Venesz Erzsébet

tanító

1.b

magyar, matematika, rajz, környezetismeret, ének-zene, testnevelés, technika, erkölcstan

 

Jankovics Ágnes

tanító-ének –zene műv.terület

3.c

magyar, matematika, rajz, környezetismeret, testnevelés, technika, erkölcstan

Közalkalmazotti Tanács tagja

Józsa György

tanító

4.a

magyar, matematika, rajz, környezetismeret, testnevelés, technika, erkölcstan

 

Karlik-Virág Edina

tanár

 

magyar

napközi

 

Kosztolányi Dániel

tanár –nyelv tanár

 

napközi

 

Mandák Krisztina

tanító

1.c

magyar, matematika, rajz, környezetismeret, testnevelés, technika

Alsós Munkaközösség vezető

Móriczné Balló Ida

tanító

2.a

magyar, matematika, rajz, környezetismeret, testnevelés, technika

 

Nagy Tamásné

tanító-
szociálpedagógia

 

testnevelés, környezet, technika, matematika

napközi

 

Nyúl Beáta

tanító

 

környezetismeret, rajz

napközi

 

Pappné Freund Hajnalka

tanító-ének műv.terület

2.c

magyar, rajz, környezetismeret, ének-zene, testnevelés, technika

 

Puskás Ilona

tanító

2.d

matematika

 

Seregély Erika

tanító

1.d

magyar, matematika, rajz, környezetismeret, ének-zene, testnevelés, technika,

néptánc szakkör

 

Sóti Lívia

tanító

 

testnevelés

napközi

 

Szakáts Olga

tanító-technika

3.d

magyar, matematika, rajz, környezetismeret, ének-zene, testnevelés, technika

 

Szatmári Ágnes

tanító

 

matematika, testnevelés

napközi

 

Szemők Mariann

tanító

1.a

magyar, matematika, rajz, környezetismeret, ének-zene, testnevelés, technika, hittan

 

Tankó Márta

tanító-
gyógypedagógus

4.b

magyar, matematika, rajz, környezetismeret, ének-zene, testnevelés, technika

rehabilitáció

 

Vad Tiborné

tanító

4.d

 magyar, matematika, rajz, környezetismeret, testnevelés, technika

LÜK szakkör

 

Varga Zoltánné

tanító

4.c

magyar, matematika, rajz, környezetismeret, testnevelés, technika, hon- és népismeret

 

 

 

 

 

 

Felső tagozat

Név

Végzettség

Osztály-
főnök

Mit tanít

Egyéb megbízatás

Barta Balázs

történelem alapszakos bölcsész

 

történelem

napközi

 

Bobuszka Krisztina

tanár

angol nyelv tanár

6.b

angol nyelv

 

Buzek Zsuzsanna

tanár

magyar-
történelem

7.b

történelem, magyar

erkölcstan

pályaválasztási felelős

Csendes Péter

tanár

informatika

 

informatika

 

Darócziné Kozma Judit

tanár

angol nyelv –történelem

 

angol nyelv

igazgatóhelyettes

Füle Andrea

tanár

magyar nyelv-és irodalom tanár

6.a

magyar

Humán munkaközösség vezető

Havasiné Szováti Ágnes

tanár

történelem
háztartástan-
életvitel

 

történelem, technika

hittan

 

Juhászné Schlotter Klára

tanár

magyar nyelv-és irodalom

6.c

magyar

 

Kellnerné Balogh Edina

tanító
matematika tanár

7.c

matematika

 

Kleczli Kitti

testnevelő tanár

 

testnevelés

 

Kozma Richárd

tanár

 

testnevelés

 

Kovácsné Kovácsi Beáta Mónika

tanító

ének-zene szak

8.b

környezetismeret

intézményvezető

Magócsi László

biológia-
környezet-
védelem tanár

5.a

természetismeret, biológia

tanulásmódszertan

 

Mrázné Gáspár Tünde

fizika-kémia tanár

8.c

kémia, fizika, erkölcstan

tanulásmódszertan

Kis zöldek szakkör

Reál Munkaközösség vezető

Murinainé Murár Emília

tanító

matematika
műv. terület

7.c

matematika

Közalkalmazotti Tanácsvezető,
Intézményi Tanács vezető

Németh Zsolt

földrajz-rajz tsnár

7.a

természetismeret, földrajz

rajz, erkölcstan

 

Nyirán András

tanító,
történelem,
 

 

történelem

technika

 

Papp Roland

tanár

5.c

testnevelés és sport

 

Törő Károlyné

tanár

 

ének-zene

 

Tóth Béla Lászlóné

könyvtáros tanító

 

 

könyvtári órák

Virág Zsuzsanna

testnevelő
gyógytestnevelő tanár

7.a

testnevelés

 

 

SNI

Név

Végzettség

Osztály-
főnök

Tanít
(tantárgy-osztályok)

Egyéb megbízatás

Nagy Margit

gyógypedagógus

SNI
2-4--6-7-8. évfolyam

matematika, raiz,földrajz,
természetismmeret, informatika,
erkölcstan,habilitáció,
rehabilitáció

Osztályfőnöki Munkaközösség vezető

 

Pedagógiai munkát segítő munkatársak

Név

Munkakör

Bálint Piroska

iskolapszichológus

Csókáné Deák Rebeka

iskolatitkár

Csömöri Istvánné

takarító

Farkas Miklósné

védőnő

Galambos Lászlóné

takarító

Galambos Lászlóné

portás

Garai Mária

pedagógiai asszisztens

Egerszeginé Ferencz Andrea

takarító

Horváth Annamária

takarító

Jakab Cintia Piroska

adminisztrátor

Marosi Balázsné

takarító

Nagy Mária

portás

Nagy Sára

gyógypedagógiai asszisztens

Nyergesné Varga Adrienn

takarító

Riegel Dávid

rendszergazda

Riegel Tibor

karbantartó

Stoicsné Kun Orsolya

laboráns

Süle Pálné

takarító

Tóth Béla Lászlóné

könyvtáros tanár

Tóth Kálmánné

takarító

Tóth Lászlóné

iskolatitkár

Tóthné Gál Judit

takarító

Tőtős Erzsébet

pedagógiai asszisztens

 

Enapló
Egyéni fogadóórák
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
6.d
7.a
7.b
7.c
8.a
8.b
8.c
Határtalanul
Hon- és népismeret oktatási segédanyag
Iskola-alma logó
Andromeda Travel logó