www.halaszyiskola.hu
KezdőlapOldaltérképKeresés
Ócsa Halászy Károly Általános Iskola honlapja
Katolikus
Református
Baptista
Hit gyülekezet
2013-2014
2014-2015
1.a
1.b
1.c
1.d
2.a
2.b
2.c
2.d
3.a
3.b
3.c
3.d
4.a
4.b
4.c
4.d
SNI
Új Magyarország Fejlesztési Terv Pályázatok
A Mi nagy könyveink

Kezdőlap|Dolgozóink

Az iskola vezetői:

Kovácsné Kovácsi Beáta intézményvezető

Darócziné Kozma Judit intézményvezető-helyettes (felső tagozat)

Puskás Ilona intézményvezető-helyettes (alsó tagozat)

 

 

Alsó tagozat

 

Név Végzettség Osztály főnök Egyéb megbízatás
Balló Mária tanító, gyógypedagógus-fejlesztő    
Benedek Andrea tanító   napközis nevelő
Berze Katalin okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár   napközis nevelő
Blaskó Katalin etika tanár   napközis nevelő
Denkéné Vígh Melinda ének-zene szakos tanár    
Dula Mária tanító 3.b  
Ertsey Péterné tanító-ének szakos    
Fogarassy Melitta tanító   napközis nevelő, Közalkalmazotti Tanács tagja
Gyarmati Nóra tanító 4.a  
Heizer-Venesz Erzsébet tanító 2.b  
Jankovics Ágnes tanító-ének –zene műv.terület 4.c Közalkalmazotti Tanács tagja
Józsa György tanító 1.a  
Mandák Krisztina tanító 2.c Alsós Munkaközösség vezető
Móriczné Balló Ida tanító 3.a  
Nagy Nikolett tanító   napközis nevelő
Nagy Tamásné tanító,szociálpedagógia   napközis nevelő
Pappné Freund Hajnalka tanító-ének műv.terület 3.c  
Puskás Ilona tanító, mesterpedagógus, szakértő 3.d Intézményvezető-helyettes
Seregély Erika tanító néptánc-oktató 2.d  
Szakáts Olga tanító-technika műveltségterület 4.d  
Szatmári Ágnes tanító   napközis nevelő
Szemők Mariann tanító, hittanoktató 2.a  
Tankó Márta tanít, gyógypedagógus 1.b egész napos oktatás 1.b
Vad Tiborné tanító 1.d  
Varga Zoltánné tanító 1.c  
Vura Emese tanító   napközis nevelő
Zomboriné Guj Judit tanító,mesterpedagógus-szaktanácsadó 4.b  

 

Felső tagozat

 

Név Végzettség Osztály- Mit tanít Egyéb megbízatás
főnök
Barta Balázs történelem tanár 6.d történelem Tanulószoba
Baloghné Adamik Gabriella tanár,angol nyelv tanár   angol nyelv  
Bobuszka Krisztina  angol nyelv tanár 7.b angol nyelv  
Buzek Zsuzsanna tanár, magyar-történelem 8.b történelem, magyar nyelv és irodalom Humán munkaközösség-vezető, pályaválasztási felelős
erkölcstan
 
Csendes Péter tanár   informatika  
informatika
Darócziné Kozma Judit tanár   angol nyelv Intézményvezető-helyettes
angol nyelv –történelem
Dr. Yahia Mostafa tanár, angol nyelv tanár   angol nyelv  
Faludy Zsanett tanár, informatika   informatika  
Füle Andrea tanár 7.a magyar nyelv és irodalom  
magyar nyelv-és irodalom tanár
Havasiné Szováti Ágnes tanár 5.d történelem, technika  
történelem hitoktató
háztartástan-  
életvitel  
Juhászné Schlotter Klára tanár 7.c magyar nyelv és irodalom  
magyar nyelv-és irodalom
Kellnerné Balogh Edina tanár 5.b matematika  
matematika tanár
Kozma Richárd tanár   testnevelés  
Kerekes Gábor tanár   testnevelés  
Kovácsné Kovácsi Beáta Mónika tanító   ének-zene Intézményvezető
ének-zene szak
Magócsi László biológia- 6.a természetismeret, biológia,  
környezet- tanulásmódszertan
védelem tanár  
Mrázné Gáspár Tünde fizika-kémia tanár 6.c kémia, fizika, erkölcstan Reál Munkaközösség vezető
tanulásmódszertan
 
Murinainé Murár Emília tanító 8.c matematika Közalkalmazotti Tanács Elnöke,
matematika Intézményi Tanács Elnöke
műv. terület  
Németh Zsolt földrajz-rajz tanár 5.a természetismeret, földrajz   
rajz, erkölcstan
Oláh Bence testnevelő   testnevelés  
Papp Roland testnevelő 6.c testnevelés és sport  
Samuné Szabó Zsuzsanna matematika tanár 5.c Matematika  
Törő Károlyné ének-zene szakos tanár   ének-zene  
Tóth Béla Lászlóné könyvtáros tanító     Könyvtári órák
Virág Zsuzsanna testnevelő 8.a testnevelés  
gyógytestnevelő tanár

 

SNI

Név Végzettség Osztály- Tanít Egyéb megbízatás
főnök (tantárgy-osztályok)
Nagy Margit

tanító

gyógypedagógus

mesterpedagógus

szakértő

SNI matematika, raiz,földrajz, Osztályfőnöki Munkaközösség vezető
3-5-6-7. évfolyam természetismmeret, informatika,
  erkölcstan,habilitáció,
  rehabilitáció

 

Pedagógiai munkát segítő munkatársak

Név Munkakör
Csókáné Szabó Etelka laboráns
Csömöri Istvánné takarító
Farkas Miklósné védőnő
Galambos Lászlóné takarító
Garai Mária pedagógiai asszisztens
Egerszeginé Ferencz Andrea takarító
Horváth Annamária takarító
Jakab Cintia Piroska pedagógiai asszisztens
Jakab Istvánné portás
Nagy Sára gyógypedagógiai asszisztens
Nyergesné Varga Adrienn takarító
Riegel Dávid rendszergazda
Riegel Tibor karbantartó
Sipos-Szabó Judit iskolapszichológus
Stoicsné Kun Orsolya iskolatitkár
Süle Pálné takarító
Tóth Béla Lászlóné könyvtáros tanár
Tóth Kálmánné takarító
Tóth Lászlóné iskolatitkár
Tóthné Gál Judit takarító
Tőtős Erzsébet pedagógiai asszisztens

 

Támogassa iskolánkat
Enapló
Egyéni fogadóórák
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
6.d
7.b
7.c
7.d
8.a
8.b
8.c
8.d
Határtalanul
Hon- és népismeret oktatási segédanyag
Iskola-alma logó
Andromeda Travel logó