www.halaszyiskola.hu
KezdőlapOldaltérképKeresés
Ócsa Halászy Károly Általános Iskola honlapja
Katolikus
Református
Baptista
Hit gyülekezet
1.a
1.b
1.c
1.d
2.a
2.b
2.c
2.d
3.a
3.b
3.c
3.d
4.a
4.b
4.c
4.d
SNI
Új Magyarország Fejlesztési Terv Pályázatok
A Mi nagy könyveink

Kezdőlap|Dolgozóink

 

Az iskola vezetői: Kovácsné Kovácsi Beáta Mónika intézményvezető
  Seregély Erika intézményvezető-helyettes (alsó tagozat)    
  Kellnerné Balogh Edina intézményvezető-helyettes (felső tagozat)  
  Barna-Pőcz Matild Mária szervezési intézményvezető-helyettes
   

 

Alsó tagozat

Név Végzettség Osztály főnök Egyéb megbízatás
Balló Mária tanító, gyógypedagógus-fejlesztő 2.d  
Benedek Andrea tanító 3.b
egész napos oktatás (3.b)
Blaskó Katalin
tanár   napközis nevelő (4.c, 4.d)
Denke Péterné fejlesztő pedagógus    
Denkéné Vígh Melinda ének-zene szakos tanár    
Dula Mária Katalin tanító 2.b egész napos oktatás (2.b), KAP-os Munkaközösség Vezető
Ertsey Péterné tanító   napközis nevelő (3.d, 4.a)
Fogarassy Melitta tanító   napközis nevelő (2.d)
Gálné Tóth Krisztina pedagógiai asszisztens   napközis nevelő (1.a)
Garai Mária pedagógiai asszisztens   napközis nevelő (1.c)
Gyarmati Nóra tanító 3.a  
Győrffy Andrea tanító 4.b egész napos oktatás 4.b, Alternatív Munkaközösségi Vezető
Heizer-Venesz Erzsébet tanító 1.b  
Horváth Dorina tanító    
Jankovics Ágnes Irén tanító 3.c  
Józsa György tanító 4.a  
Móriczné Balló Ida Eszter tanító 2.a  
Nagy Nikolett tanító   napközis nevelő (2.a)
Pappné Freund Hajnalka tanító 3.c  
Pappné Márkus Krisztina hitoktató   Baptista hittanoktató
Róth Róbertné tanító 2.b egész napos oktatás (2.b)
Seregély Erika tanító, néptánc-oktató 1.d Intézményvezető-helyettes, egész napos oktatás (1.d)
Szakáts Olga tanító-technika műveltségterület 3.d Közalkalmazotti Tanács tagja
Szemők Mariann tanító, hitoktató 1.c Református hittanoktató
Tankó Enikő Márta tanító, gyógypedagógus 4.b egész napos oktatás (4.b), Alsós Munkaközösségi Vezető
Tóth Béla Lászlóné könyvtáros tanár    
Tóthné Gál Krisztina     napközis nevelő (1.a)
Tőtös Erzsébet pedagógiai asszisztens   napközis nevelő (1.b)
Vad Tiborné tanító 4.d  
Varga Zoltánné tanító 4.c  
Vura Emese tanító 1.d egész napos oktatás (1.d)
Zomboriné Guj Judit tanító,mesterpedagógus-szaktanácsadó 3.b egész napos oktatás (2.b)

 

Felső tagozat

Név Végzettség Osztályfőnök Mit tanít Egyéb megbízatás
Barna-Pőcz Matild Mária magyar nyelv-és irodalom tanár   magyar nyelv és irodalom Intézményvezető-helyettes, Szaktanácsadó
Barta Balázs történelem tanár 7.d történelem Közalkalmazotti Tanács Vezetője
Baloghné Adamik Gabriella angol és francia nyelv tanár   angol és francia nyelv  
Berze Katalin  vizuális- és környezetkultúra-tanár   rajz  
Blaskó Katalin tanító, etika tanár   etika  napközis nevelő, könyvtáros
Buzek Zsuzsanna magyar-történelem tanár 7.b történelem, magyar nyelv és irodalom Humán Munkaközösség-vezető, pályaválasztási felelős
Csendes Péter informatika tanár   informatika  
Dömötör Bolgárka
testnevelő
 
testnevelés és sport
 
Faludy Zsanett  informatika tanár   informatika Tanulószoba
Fekécs Miklós testnevelő   testnevelés és sport  
Füle Andrea magyar nyelv-és irodalom tanár 6.a magyar nyelv és irodalom  
Havasiné Szováti Ágnes háztartástan-életvitel, történelem tanár, hitoktató 8.d történelem, technika, Katolikus hittanoktató  
Jankulár Andrea biológia-környezettan 6.d biologia, természettudomány  
Jenei Judit hitoktató   hittan  
Kellnerné Balogh Edina matematika tanár 8.b matematika Intézményvezető-helyettes
Kovács János testnevelő   testnevelés  
Kovácsné Kovácsi Beáta Mónika ének-zene tanár   ének-zene Intézményvezető
Kozma Richárd tanár   testnevelés  
Mrázné Gáspár Tünde fizika-kémia tanár 5.d fizika, kémia, erkölcstan, tanulásmódszertan Reál Munkaközösség Vezető, Diákönkormányzat vezető, Közalkalmazotti Tanács tagja
Nagy Margit gyógypedagógus 4-5-6-7-8. évf. SNI    
Nagy Tamásné tanító, szociálpedagógia 5.b matematika Tanulószoba
Németh Zsolt földrajz-rajz tanár 5.c természerismeret, földrajz, rajz, erkölcstan  
Ogunjimi Katalin Erzsébet idegennyelvtanár 7.c angol nyelv Angol Munkaközösség Vezető
Prózsa István hitoktató 7-8. évf. Református hittanoktató  
Révész Annamária természet ismeret tanár 5.a természet ismeret  
Rosta Árpád Márton ének-zene szakos tanár   ének-zene  
Samuné Szabó Zsuzsanna matematika tanár 8.c matematika Osztályfőnöki Munkaközösség Vezető
Skrabanekné Papp Mária matematika tanár   matematika napközis nevelő
Szeibert- Virág Dóra testnevelés tanár   testnevelés  
Tóth Béla Lászlóné könyvtáros tanító     Könyvtári órák
Dr. Yahia Mostafa angol nyelv tanár   angol nyelv  

 

Pedagógiai munkát segítő munkatársak

 

Titkárnők
Balázs Anikó iskolatitkár
Barcz Zsuzsanna iskolatitkár, étkezési ebédlős csoport vezetője
 
Iskola pszichológus
Bartók Ivett  
 
Fejlesztőpedagógus
Csordásné Gombos Enikő fejlesztő pedagógus
 
Pedagógiai és gyógypedagógiai  asszisztensek
Bálintné Borbély Tünde gyógypedagógiai asszisztens
Bárdoly Tamásné pedagógiai asszisztens
Garai Mária pedagógiai asszisztens
Havasi Nóra Petra pedagógiai asszisztens
Kosiba Kitti pedagógiai asszisztens
Nagy Sára gyógypedagógiai asszisztens
Tőtős Erzsébet pedagógiai asszisztens
 
Rendszergazda
  rendszergazda
 
Portások
Bai Mária portás
Galambos Lászlóné portás
 
Karbantartók
Riegel Tibor karbantartó
Tímár Béla karbantartó
 
Takarítók
Csömöri Istvánné takarító
Horváth Annamária takarító
Kemencei Klaudia  takarító
Novák Mátyásné takarító
Nyergesné Varga Adrienn takarító
Süle Pálné takarító
Tóth Kálmánné takarító
Tóthné Gál Judit takarító
 
Védőnő
Farkas Miklósné védőnő
 

 

 

Támogassa iskolánkat
Enapló
Egyéni fogadóórák
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
6.d
7.a
7.b
7.c
7.d
8.b
8.c
8.d
Határtalanul
Hon- és népismeret oktatási segédanyag
Iskola-alma logó
Andromeda Travel logó