www.halaszyiskola.hu
KezdőlapOldaltérképKeresés
Ócsa Halászy Károly Általános Iskola honlapja
Katolikus
Református
Baptista
Hit gyülekezet
2013-2014
2014-2015
1.a
1.b
1.c
1.d
2.a
2.b
2.c
2.d
3.a
3.b
3.c
3.d
4.a
4.b
4.c
4.d
SNI
Új Magyarország Fejlesztési Terv Pályázatok
A Mi nagy könyveink

Kezdőlap|2020.03.13 - Pályázat az Intézményvezető beosztás ellátására

Két pályázat érkezett az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Albert Adrienn pályázata

Kovácsné Kovácsi Beáta Mónika pályázata

Emberi Erőforrások Minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Ócsai Halászy Károly Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

nyomtatható tájékoztató (pdf)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. augusztus 16-tól 2025. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 52.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
- a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Belső Mónika nyújt, a +36/30/668-5520-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Monori Tankerületi Központ 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/126/00589-2/2020 , valamint a beosztás megnevezését: Ócsai Halászy Károly Általános Iskola - Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kk.gov.hu/monor
www.halaszyiskola.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Monori Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Ócsai Halászy Károly Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/monor honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 5.

 Frissítve: 2020.03.13, 13 óra 23 perckor
Támogassa iskolánkat
Enapló
Egyéni fogadóórák
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
6.d
7.b
7.c
7.d
8.a
8.b
8.c
8.d
Határtalanul
Hon- és népismeret oktatási segédanyag
Iskola-alma logó
Andromeda Travel logó